Beszállítók felkészítése a NATO biztonsági előírásaira

Mióta hazánk a NATO teljes jogú tagja lett magyar cégek is indulhatnak azokon a tendereken, amelyeket a NATO égisze alatt hirdetnek meg a szövetség intézményei és hadseregei beruházásai, illetve folyamatos ellátása érdekében. A NATO üzleti lehetőség, mert egy széles kereseti horizonttal és megbízható fizetőképességgel rendelkező piacot kínál, ugyanakkor a piaci verseny rendkívül erős, mert más cégek által meghódított piacra kell betörniük az új jelentkezőknek. Azok, akiknek eddig biztos megrendelője volt a magyar honvédelem, a külföldi cégekkel kialakuló kemény küzdelemben el is veszíthetik eddigi megrendeléseiket, ha nem tudnak eleget tenni a meglehetősen szigorú NATO-előírásoknak. Ahhoz, hogy valaki a katonai szervezet beszállítójává válhasson, eleget kell tennie egy sor fontos követelménynek. A szerződéses fegyelem betartása, a minőség biztosítása, a korszerű szervizelés, azok a feladatok.

A Security Audit Tanácsadó Kft. szakemberei segítséget nyújtanak a NATO biztonsági feltételeinek való megfelelés megteremtésében. A biztonsági előírások magukban foglalják:

  • a fizikai, az adatvédelmi, az informatikai és a személyzet megbízhatóságára vonatkozó biztonsági kérdéseket. A beszállítók munkatársainak besorolása NATO beszállítóként „A” „B” és „C” biztonsági kategóriás előírás, amely kiválasztását, besorolását és a nemzetbiztonsági ellenőrzésre történő előkészítését munkatársaink végzik el.
  • Ugyancsak kidolgozzuk az okmányok elkülönült iktatási és őrzési rendjének szabályait, a betekintési jogosultság és ellenőrzött végrehajtásának rendjét.
  • Informatikai téren szintén elkészítjük a hálózat védelmi programját mind az elméleti, mind a fizikai téren.
  • Ezen kívül a felkészítés részét képezi a beléptetési rend technikai és humán erővel történő őrzés-védelmi tervének kidolgozása is.

Minden NATO-beszállítónak, sőt alvállalkozóknak eleget kell tenniük a felsorolt valamennyi terület vonatkozásában a szövetség által támasztott követelményeknek. A biztonsági feltételek meglétét minden országban a saját nemzeti hatóságok vizsgálják, de a döntést a NATO-központban hozzák meg.

Security Audit Tanácsadó Kft. többlépcsős szolgáltatást kínál!

  1. Biztonsági szempontból átvilágítjuk a meglevő biztonsági rendszert és választ adunk arra a kérdésre, hogy az alkalmas vagy alkalmassá tehető-e és milyen költségek árán a NATO-előírásoknak. Ennek ismeretében Ön világos képet kap vállalkozása biztonsági helyzetéről, illetve eldöntheti, hogy a szükséges ráfordítások mellett, indulni kívánnak-e a tendereken.
  2. Kiépítjük és leszabályozzuk, a társaságnál a NATO konform biztonsági rendszert.
Specimen Papír és Nyomdaipari Zrt. 1102 Budapest, Halom utca 5. Telefon: (36 1) 43 11 302 Fax: (36 1) 43 11 350