Cégek felkészítése a BS 7799/ISO 17799 szabványoknak megfelelő információvédelmi irányítási rendszer kiépítésére

Az Európai Unió országainak többségében a gazdasági társaságok, különböző intézmények, szervezetek körében általánossá és hazánkban is egyre gyakoribbá vált annak felismerése, hogy az információ a gazdasági és társadalmi élet egyik legfontosabb értéke, amely a szervezetek számára erőforrás, a hatékony működés alapja, a szervezet vagyona és gyakran termék, illetve áru is.

Az információ megbízhatósága, biztonsága alapvetően befolyásolja a szervezet működését, a logisztikai, pénzügyi és más folyamatokat, valamint az eredményességét, a profilteremtő képességét, a piaci képet és sok minden mást is. Az értékekre, így az információra is feltétlenül vigyázni kell.

A szervezetek információs rendszerei a fenyegetések széles körének vannak kitéve és a veszélyforrások az alkalmazások bővülésével, a rendszerek bonyolultságának növekedésével folyamatosan bővülnek. Az információs rendszerektől és szolgáltatásoktól való függőség növekedésével a szervezetek sebezhetősége is nő.

A kockázatokra tekintettel egyre több cég ismeri fel, hogy az információ biztonsága technikai eszközökkel csak korlátozott, szükséges mellett egy korszerű, megfelelően megtervezett információvédelmi irányítási rendszer kialakítása is. A BS 7799/ISO 17799 szabványok korszerű irányítási eszközt adnak az információ, mint érték védelmére, a külső-belső kihívások, veszélyek azonosítására, kezelésére, a folyamatos továbbfejlődésre.

A SaT Kft. egyike azon kevés Magyarországi vállalkozásnak, amely új szolgáltatási területként közreműködik a BS 7799/ISO 17799 szabvány szerinti információs biztonsági rendszerek megtervezésében és kialakításában, illetve ilyen feladatot már eredményesen megoldott.

Az információvédelmi irányítási rendszerek kiépítése során cégünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Közreműködés az információvédelmi követelmények meghatározásában.
  • Közreműködés a kockázatok elemzésében, értékelésében.
  • Tanácsadás a rendszer kialakítása során (szabályozandó területek, szabályozási módszerek, az elemek összhangja, teljessége, illesztés az irányítás többi elemeihez, minőségügyi és egyéb rendszerekhez, stb.).
  • Tanácsadás a működés során (tapasztalatok értékelése, a rendszer fejlesztése)
  • Rendszer felülvizsgálat.
  • Tanúsításra felkészítés.
  • Képzések, a különböző vezetési szintek és a rendszer kialakításában, működtetésében résztvevők számára.
Specimen Papír és Nyomdaipari Zrt. 1102 Budapest, Halom utca 5. Telefon: (36 1) 43 11 302 Fax: (36 1) 43 11 350